Pentagrama d.o.o.
Pentagrama d.o.o.
Tomačevska cesta 46
1000 Ljubljana
Telefon:01 256 15 31
Fax:01 256 15 33
E-pošta:ask@pentagrama.si
VARČUJMO Z VODO!
Nagradna igra poteka od 2. 11. – 30. 11. 2022 v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.
Trajanje: 2. 11. 2022 - 30. 11. 2022
Pravila | Rezultati
 
Nazaj
 
Pravila:
PRAVILA NAGRADNE IGRE VARČUJMO Z VODO!

1. Nagradna igra RECKITT BENCKISER poteka od 2. 11. – 30. 11. 2022 v vseh trgovinah SPAR in INTERSPAR.
2. V nagradnem žrebanju se lahko sodeluje na tri načine:
2.1. V žrebanju lahko sodelujete tako, da kupite vsaj ene tablete ali gel FINISH in na številko 068 675 844 najkasneje do 30. 11. 2022 do 23:59 pošljete SMS s ključno besedo RBS in številko računa (RBSxxxxxxx). Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade. V nagradnem žrebanju bodo upoštevani le SMS, ki bodo oddani pravočasno.
2.2. Na spletni strani www.finishnagradnaigra.si najkasneje do 30. 11. 2022 do 23:59 registrirajte račun nakupa. Račun shranite, saj boste v primeru, da boste izžrebani, z njim dokazali, da ste upravičeni do nagrade.
2.3. Vsak račun bo upoštevan le enkrat in to pri pošiljatelju, ki bo prvi poslal SMS oziroma po spletu registriral račun z določeno številko.
2.4. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradnem žrebanju. Sodelujete lahko tudi tako, da na številko 068 675 844 najkasneje do 30. 11. 2022 do 23:59 pošljete SMS s ključno besedo 31. 10. 2022 n črko odgovora (RBS x).
2.5. Na spletni strani www.finishnagradnaigra.si najkasneje do 30. 11. 2022 do 23:59 vpišite svoje osebne podatke in izberete pravilni odgovor.
Nagradno vprašanje:
Kako lahko prihranimo vodo pri pomivanju posode:
a. z ročnim pomivanjem posode
b. s strojnim pomivanjem posode brez predhodnega splakovanja

3. Nagradni sklad vsebuje:
3.1. 3 x pomivalni stroj Bosch
3.2. 20 x infrardeči avtomatski senzor za vodo
3.3. 20 x nagradni paket Finish
4. V nagradni igri lahko sodelujete kolikorkrat želite. Vsak dan lahko pošljete le en SMS z odgovorom na nagradno vprašanje. Prav tako je potrebno v vsakem poslanem SMS navesti novo številko računa.
5. Pošiljanje SMS se obračuna po ceniku operaterja.
6. Dodatne informacije dobite na spletni strani www.pentagrama.si ali po telefonu na številki 01 256 15 31 vsak delavnik od 09h - 14h.
7. Žrebanje bo 2. 12. 2021 v prostorih organizatorja. Žrebanje bo potekalo elektronsko, z dodelitvijo naključnih števil. Nagrade dobijo sodelujoči z najvišjimi dodeljenimi števili, padajoče od prve nagrade navzdol. Vsak nagrajenec je lahko izžreban le enkrat.
8. V primeru, da se nagrajenec nagradi odpove ali ne posreduje potrebnih podatkov v roku, določenem v točki 13., ta preide na naslednjega izmed neizžrebanih, ki mu je bilo dodeljeno najvišje naključno število. Prav tako preide nagrada na naslednjega izmed izžrebanih, če je nagrajenec že bil enkrat izžreban.
9. Odločitev žirije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna.
10. Dobitkov ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
11. Nagrajenci bodo o rezultatih žrebanja obveščeni s SMS na številko s katere je bil poslan izžrebani SMS ali po pošti na naslov naveden na izžrebani nagradni kartici najkasneje do 2. 12. 2021.
12. Nagrajenci bodo morali pred prevzemom dobitkov organizatorju sporočiti svoje osebne podatke vključno z davčno številko in poslati kopijo računa, s katerim so sodelovali v nagradni igri, če so sodelovali s poslanim SMS ali registrirali račun preko spleta. Rok za sporočanje je 5. 12. 2021. Nagrade dobitnikov, ki do tega roka ne bodo sporočili svojih davčnih številk in/ali kopij računov, bodo prešle na druge udeležence, skladno z 9. členom teh pravil.
13. Rezultati bodo objavljeni na spletnih straneh www.finishnagradnaigra.si in www.pentagrama.si.

Soglasje za obdelavo in varstvo osebnih podatkov
14. Za potrebe nagradne igre in za davčne potrebe bodo obdelani in shranjeni le podatki o nagrajencih.
15. Za sodelovanje v nagradnih igrah, ki jih izvaja PENTAGRAMA d.o.o. mora sodelujoča oseba izraziti izrecno privoljenje, da se osebni podatki lahko uporabljajo za izvedbe posamezne nagradne igre
16. Privoljenje je izraženo v obliki pisnega privoljenja na kartici za sodelovanje, ali s potrditvijo v spletni aplikaciji.
17. V okviru SMS aplikacije se zbirajo le telefonske številke in identifikacijske kode dokazil, za kar se smatra, da sodelujoči da privolitev že s tem, da pošlje na izbrano telefonsko številko SMS s zahtevano kodo.
18. V okviru izvajanja nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. obdeluje osebne podatke sodelujočih v skladu s temi pravili.
19. Pri izvajanju nagradnih iger PENTAGRAMA d.o.o. zaradi izvedbe žrebanj in obveščanja dobitnikov v nagradnih igrah o njihovih dobitkih zbira in obdeluje osebne podatke sodelujočih. Na tej osnovi dobitnike obvešča o izžrebanih nagradah in jih zaprosi za dopolnitev manjkajočih podatkov ali za predložitev dokazil predvidenih s Pravili posamezne nagradne igre. PENTAGRAMA d.o.o. v tem okviru obdeluje podatke o dobitnikih.
20. Osebne podatke bo obdelovalo in hranilo podjetje PENTAGRAMA d.o.o. v elektronski obliki na svojih strežnikih ali strežnikih pogodbenega dobavitelja, del osebnih podatkov, ki se nanašajo na obračun akontacije dohodnine pa bo obdelovalo in hranilo tudi pogodbeno računovodsko podjetje.
21. Osebni podatki sodelujočih ne bodo uporabljeni za neposredno trženje.
22. Vsi zbrani osebni podatki sodelujočih se zbirajo izključno za potrebe izvedbe nagradnih iger in bodo izbrisani v roku 30 dni po žrebanju.
23. Nagradne kartice bodo v roku 30 dni po žrebanju fizično uničene pri pooblaščenem podjetju.
24. Osebni podatki nagrajencev bodo za davčne potrebe hranjeni skladno z Zakonom.
25. Vsak nagrajenec ima pravico , da kadarkoli na naslov podatki@pentagrama.si zaprosi za kopijo svojih podatkov, ki jih hrani podjetje PENTAGRAMA d.o.o. ali zahteva njihovo spremembo.
na vrh


 
Rezultati:
Registriranih je bilo 1.046 računov, prispelo je tudi 1.578 SMS in spletnih registracij z odgovori, od tega je bilo 85 odgovorov napačnih, 4 računi pa so bili registrirani po dvakrat.
V žrebanje je bilo uvrščenih 2.535 veljavnih registracij.
Trije nagrajenci niso do roka sporočili svojih podatkov, zato so bili izžrebani trije nadomestni nagrajenci.
na vrh


 
Nagrajenci:
Skupno 43 nagrajencev

Nagrada: infrardeči avtomatski senzor za vodo
1.Boštjan Jakolič
2.Boštjan Zakrajšek
3.Dean Ušaj
4.Franc Kovač
5.Genovefa Ulaga
6.Helena Čopi
7.Helena Juva
8.Irena Hafner
9.Jože Bele
10.Maja Kovačič
11.Marjan Gorše
12.Mateja Šandor
13.Mira Kocjan
14.Mojca Humljan
15.Petra Beg
16.Sebastian Miško
17.Veselina Blagoeva
18.Žana Slapšak
19.Žiga Čamernik
20.Zofka Veber

Nagrada: nagradni paket Finish
21.Aleš Prosenc
22.Ana Kastelic
23.Dagmar Szilagyi
24.Hedvika Benčina
25.Jerneja Fekonja
26.Jure Kastelic
27.Karmen Benčič
28.Marjana Fister
29.Marko Jerič
30.Martin Manias
31.Matic Bizjak
32.Nataša Laubič Škrilec
33.Pavel Bajc
34.Primož Ocepek
35.Sabina Pašić
36.Sandra Štefanec
37.Suzana Prosenc
38.Tanja Zvijerac
39.Vanja Jeraj
40.Vladka Firm

Nagrada: pomivalni stroj
41.Bojan Miško
42.Katarina Cverle
43.Nika Žagar
na vrh


 
Nazaj